Абонамент
Получавай новини
от WinRAR

Как да защитим архива с парола?

WinRAR позволява криптиране на данните в архива, използва 128-битов ключ. За да осигурите достатъчна безопасност, ние препоръчваме да използвате пароли, състоящи се минимум от 9 буквени и цифрови символа.
1.

Изберете опция "сложи парола" в този диалогов прозорец.
2.

Въведете вашата парола. Ако е избрана опция "покажи парола", вие ще можете да прочетете паролата, тя няма да бъде заменена с кръгли символи.

Ако е отбелязана опция "криптирай имената на файловете", то по време на отваряне на архива веднага възниква предложение да се въведе парола. По този начин, ползващия не може да види имената на компресираните файлове докато не бъде въведена паролата.
3.

Защитените с парола файлове се отбелязват със звездичка.

В началото